Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
22 februari 2023

Voor Christelijke Woningstichting Patrimonium is Talent Performance op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen met kennis van en ervaring met vastgoed en sociale woningbouw. Beschik jij over deze kennis en ervaring? Wil jij graag iets bijdragen aan de woningcorporatie in een toezichthoudende rol? Dan komen we graag met jou in contact! 

Patrimonium 

‘We bieden, vanuit onze christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder die daartoe zelf niet in staat is, met – voor hen – betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst.’  

Patrimonium is een christelijke woningcorporatie in de stad Groningen die kwalitatief goede en betaalbare woningen biedt aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Patrimonium is een corporatie die vanuit christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Patrimonium samen met haar partners de voorzieningen in en de leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie.  

De Raad van Commissarissen van Patrimonium kent twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de Raad van Commissarissen over de begroting en de jaarrekening. De selectie- en remuneratiecommissie zorgt onder meer voor de functioneringsgesprekken met de bestuurder en voor de zelfevaluatie.   

Vacature 

Voor deze vacature zoekt Patrimonium, zoals hierboven vermeld, een kandidaat met kennis van en ervaring met vastgoed en sociale woningbouw. 

De kandidaat die gezocht wordt is maatschappelijk gedreven en voelt een grote betrokkenheid bij sociale woningbouw. Je moet een goede gesprekspartner zijn als het gaat om innovatie en duurzame woningbouw.   

Persoonlijke kenmerken die jou typeren zijn: goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid, samenwerkingsgericht, creatief, innovatief, oplossingsgericht, toegankelijk. Als teamlid ben je open en transparant, analytisch, kritisch met respect voor de ander, reflecterend en betrokken.   

Je hoeft geen toezichthoudende ervaring te hebben. Wel dien je de doelstelling van de corporatie en de christelijke identiteit te onderschrijven.    

De kandidaat die we zoeken wordt lid van de auditcommissie.   

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien wij graag jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 22 februari 2023 tegemoet via de website van Talent Performance: https://www.talent-performance.nl/vacatures/lid-raad-van-commissarissenpatrimoniumvastgoed/

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra van Talent Performance: 050-4092720.